Zoznam citovanej literatúry

1.      Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, strana 61.

  1. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 68.

3.      Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 145.

  1. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 209.

5.      Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 256.

  1. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 336.
  2. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 351.
  3. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 37.
  4. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 61.

10. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 67.

  1. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 62.
  2. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 99.
  3. Kukučín, M. Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 179.

14. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 19.
15. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 124.
16. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 30.
17. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 41.
18. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 43.
19. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 43.
20. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 69.
21. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 130.
22. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 94.
23. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 111.
24. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 108.
25. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 102.
26. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 58.
27. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 188.
28. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 258.
29. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 318.

  1. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975,strana 381.

31. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 87.
32. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 123.
33. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 64.
34. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 101.
35. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 109.
36. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 111.
37. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 113.
38. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 260.
39. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 156.
40. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 156.
41. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 157.
42. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 196.
43. Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 113.
Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954, str. 71.