Bibliografia

Čepan, O.: Stimuly realizmu. Bratislava, Tatran 1984.
Kolektív autorov pod vedením PhDr. Karola Rosenbauma, DrSc.: Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava, Obzor 1984.
Kukučín, M.: Dom v stráni. Bratislava, Pravda 1954.
Mazák, P.: Slovenský román v období literárneho realizmu. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975.
Škultéty, J.: O realizme. Martin, Matica slovenská 1987.
Kukučín, Martin: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1982.
Floriánová, A.-Špačková, Z. : Slovenská a česká literatúra na dlani. Bratislava, Príroda 1999.
Kukučín, Martin: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1975.
Obert, V. a kol.: Literatúra pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava, LITERA 1994.